Samenvatting en aanbeveling – LUA Dalmatische Honden

Het AKC (American Kennel Club) adviescommissie “hond,  gezondheid en welzijn”.

Sandra Barker, Dr.; Jerold Bell, dierenarts; Eddie Dziuk, Master of Business Administration; John Hamil, dierenarts, Joan Hendricks, dierenarts; Linda Lord, dierenarts, Dr.; Colleen O’Keefe, dierenarts, Master; Patricia Olson, dierenarts, Dr.; Elaine Ostrander, Dr.; Frances Smith, dierenarts Dr.

30 oktober 2009 heeft de adviescommissie  “Hond Gezondheid & Welzijn” een email ontvangen van Jim Crowley, die het bestuur om input vroeg om een groep Dalmatische Honden, meestal aangeduid als Back Cross of LUA (Low Uric Acid, oftewel Laag Urinezuur), geregistreerd te krijgen. De kwestie om deze LUA Dalmatische Honden geregistreerd te krijgen is een omstreden onderwerp van discussie. Het bestuur heeft geprobeerd afstand te nemen van alle emotionele en politieke beladenheid en heeft zich puur gericht op de volgende basis vragen:

  • Moeten deze nakomelingen als raszuivere Dalmatische Honden beschouwd worden?
  • Wat is er bekend over de Dalmatische Hond en hoog urinezuur?
  • Is uraat gruis/stenen een belangrijk gezondheidsprobleem bij de Dalmatische Hond?
  • Zijn hoge niveaus van urinezuur de oorzaak van uraatgruis/stenen?
  • Zou het selectief inbrengen van de LUA Dalmatische Honden in de Dalmatische Hond genenpoel een positieve invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van het ras?

Zijn de LUA Dalmatische Honden raszuivere Dalmatische Honden?

In de onderzoeksfase om het gen te identificeren dat verantwoordelijk is voor het urinezuur defect, de retrospectieve analyse van de LUA honden en hun afkomst, samen met de correlatie van de spot urine test gegevens toonde aan dat er geen fouten zijn gemaakt in het bijhouden van de gegevens. De DNA test resultaten bevestigden een 100% accurate gegevens van stamboom en urinetest uitslagen. Met meer dan 12 opeenvolgende generaties van 1 enkele kruising fok in de jaren 70, zijn de afstammelingen van vandaag de dag meer dan 99.97% zuivere Dalmatiër. Zeker dit niveau van zuiverheid zal de lakmoesproef van raszuiverheid moeten doorstaan.

Wat weten we over de Dalmatische Hond en een hoog urinezuur?

De Dalmatische hond staat er om bekend aan een medsche aandoening te lijden die de oorzaak is van een metabolisme afwijking, waardoor urine zuur niet efficient wordt omgezet tot allontoine. Het resultaat daarvan is , dat er een abnormaal hoge hoeveelheid urinezuur wordt uitgescheiden via de urine van iedere raszuivere Dalmatische hond. Dit lijdt vaak tot kristalvorming of steenvorming van de urinzezuurzouten. Dit metabolisch defect bleek een eenvoudig autosomale recessieve overerving te zijn. In de jaren 70 heeft Robert Schaible een eenmalige Pointer/Dalmatische hond kruising gemaakt in een poging een kopie van het  normale gen binnen het ras te introduceren.  Aanvullend onderzoek heeft laten zien dat het onvermogen om urinezuur om te zetten en te reabsorberen een resultaat was van een mutatie van het SLC2A09 gen. Een gen dat van invloed is op het urinezuur transport wat uitgebreid gedocumenteerd is. Alle raszuivere Dalmatische honden zijn homozygoot voor de SLC2A9 mutatie.

Studies in het urologie laboratorium aan de Universiteit van Minnesota, UC Davis en de Universiteit van Guelph hebben aangetoond dat bij de Dalmatische Hond een beduidend hoger aantal uraatstenen worden aangetroffen dan bij welk ander ras en dat uraatstenen bij Dalmatische Honden van het mannelijke geslacht nog veel vaker voor komen dan bij Dalmatische Honden van het vrouwelijke geslacht. Hoewel de exacte frequentie van uraatstenen in de Dalmatische Hond onbekend is, kan op basis van gepubliceerde gegevens in wetenschappelijke tijdschriften gezegd worden dat tussen de 13,8% en 34,3% van de mannelijke Dalmatische Honden uraatstenen vormt. In het 20 jaar durende onderzoek van het urologisch Laboratorium van Minnesota, werden 9095 Dalmatische Honden gediagnosticeerd met uraatstenen. Dit komt neer op bijna 500 Dalmatiërs per jaar, vanuit dit laboratorium alleen.

Zijn hoge niveaus van urinezuur een beïnvloedende factor voor uraatgruis?

Hoewel alle raszuivere Dalmatische Honden hoge niveaus urinezuur in de urine hebben, vormen ze niet allemaal stenen, krijgen niet alle steenvormers werkelijk een blokkade en hebben niet alle honden met een blokkade een chirurgische ingreep nodig. Vervolg onderzoek is nodig om te bepalen welke additionele genen, welke omgevingsfactoren van invloed zijn op het werkelijk vormen van stenen. Echter, gezien het feit dat het probleem genetisch verholpen kan worden en gezien de cijfers voor uraatgruis vergeleken met andere rassen, is het een absoluut feit dat hoge urinezuur gehaltes verantwoordelijk zijn voor medische problemen bij de Dalmatische hond.

Kan selectieve introductie van de LUA Dalmatische Hond inde raszuivere stamboom geregistreerde Dalmatische Honden genenpoel een positieve invloed hebben op de gezondheid en welzijn van het ras?

Urineleider obstructies als gevolg van uraatvorming is ook een groot probleem in de Zwarte Russische Terrier en Bulldog.  Bij deze rashonden is  dezelfde mutatie op het SLC2A9 gen gevonden als bij de Dalmatische Hond, maar in een veel lagere frequentie. Aangezien deze mutatie nog niet voorkomt bij alle honden van dit ras, kunnen fokkers met behulp van de genetische test vaststellen of de hond in kwestie wel of niet het gemuteerde gen heeft en kunnen de fokkers door selectie dit probleem uit het ras fokken. Hiermee kan de frequentie van de afwijking in de toekomst verminderd worden. Helaas is de raszuivere stamboom geregistreerde Dalmatische Hond 100% homozygoot voor deze mutatie. En de enige manier om het genetische defect te corrigeren is door de introductie van het normale SLC2A9 gen. Het toevoegen van de LUA ‘back cross’ nakomelingen (welke hetrozygoot of homozygoot zijn voor het normale SLC2A9 gen), geeft de fokkers de kans om op vrijwillige basis het normale gen in de genenpoel te introduceren, hetgeen directe voordelen oplevert bij het reduceren van hoge urinezuur gehaltes en het vormen van uraatgruis/stenen.

Aanbeveling.

Omdat de introductie van de LUA in de stamboomregistratie van de Dalmatische Honden, fokkers een wetenschappelijk bewezen methode geeft om vrijwillig het aantal incidenten te verminderen, adviseert de adviescommissie het gecontroleerd toelaten van deze LUA honden. Er zijn geen tegenargumenten te bedenken voor het niet toelaten van deze honden, aangezien het de gezondheid en het welzijn van het ras betreft. Het enige nadeel van het herintroduceren van het normaal functionerende SLC2A9 gen is de snelheid van herintroductie. Elke poging om op snelle wijze dit normaal functionerende SLC2A9 gen te herintroduceren zal resulteren in een zwaarwegend populatie knelpunt en verlies van genetische diversiteit, door de kleine hoeveelheid Dalmatische Honden die het normale gen dragen. Het herintroductieprogramma moet langzaam uitgevoerd worden en moet een diversiteit aan stamboomachtergrond bieden. Het ras moet het matador reuen effect vermijden, dat zal ontstaan bij een snel herintroductie programma. Individuele fokkers moeten de vrijheid hebben zelf de beslissing te nemen of zij het normale gen willen opnemen. Het zou echter de gezondheid en het welzijn van het ras een slechte dienst bewijzen als we het introduceren van het normale gen niet toe zouden staan.

Deze blogpost is ook beschikbaar in het Deutsch, English (US) en Italiano.

LUA Dalmatian Selia